1. مدیریت راهبردی سیستم ها
  • برنامه‌ریزی‌های راهبردی میان مدت و بلندمدت(برنامه ریزی پابرجا، فرض بنیاد، بر مبنای سناریو)
  • طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی یکپارچه و متصل
  • طراحی و بهسازی مدل های کسب وکار(BPR)
  • مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای کسب و کار سازمان
  • طراحی و اجرای سیستم توسعه پژوهشی(تحقیق و توسعه، برگزاری کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی، تاسیس و انتشار نشریات علمی پژوهشی)
  • انجام مطالعات آینده پژوهی، سناریو سازی و برنامه ریزی سناریویی، آینده نگری و آینده نگاری
  • انجام مطالعات بررسی تجربیات موفق در دنیا، بهینه‌کاوی و بومی سازی (Best Practice, Benchmarking, customization)
  • انجام تحلیل های میدانی و کشف عوامل و روابط در سیستم های پیچیده اقتصادی و اجتماعی
  • انجام مطالعات آسیب شناسی و عارضه یابی
  • تجزیه، تحلیل، طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی سیستم‌ها(شامل سیستم های اطلاعاتی با رویکردهای ساختیافته و شی‌گرا ، و مدیریتی مانند IMS، ISO 10002، ISO 10015، ISO 27001، EFQM، ۵S و …)
  • تهیه سند توسعه راهبردی و کنترل راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)
  • تحلیل دینامیک سیستم‌ها، تحلیل سیستمی مسئله، بررسی روندهای کلان و کشف پارادایم‌های نوظهور
  • طراحی و پیاده‌سازی سازمان نوآور و کارآفرین
  • پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
  • طراحی و تدوین سند تضمین کیفیت
 2. فناوری اطلاعات
  • استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان(ITG)
  • طراحی و استقرار نظام جامع فناوری اطلاعات(ICTMP)
  • استقرار سیستم داده کاوی و کشف دانش‌های پنهان
  • طراحی و ایجاد سیستم های خبره و پشتیبان تصمیم و هوش تجاری(BI)
  • طراحی و پیاده سازی سیستم های جمع‌سپاری برای توسعه محصول و خدمات جدید(Crowdsourcing)

 

 • منابع انسانی
  • استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
  • استقرار نظام کارراهه شغلی
  • استقرار نظام بازنشستگی کارکنان
  • سنجش وضعیت و ارائه الگوي ارتقاء فرهنگ سازمانی
  • پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش
  • طراحی مدل پیاده سازی سازمان یادگیرنده و مکانیزم های افزایش یادگیری سازمانی
 • بازاریابی
  • برندسازی، مطالعات بازار و بازاریابی، تهیه برند بوک و سند راهبردی بازاریابی برای سازمان‌های تولیدی و خدماتی
  • استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM)
  • طراحی و پیاده سازی باشگاه مشتریان
 • مدیریت پروژه
  • پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه جامع
 • آموزش
  • برگزاری دوره های آموزشی توانمند ساز بصورت سیستمی و یکپارچه
 • مدیریت دانش
  • طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش
  • ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در سازمان
  • مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین