مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی

گروه مهندسین مشاور SDM در زمینه سیستم های مدیریتی، خدمات جامعی را با بهره گیری از متخصصان، مشاوران و کارشناسان مجرب در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای شما، ارائه می نماید.

استقرار و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)

 • تخصص اصلی شرکت SDM در استقرار، اجرا، نگهداری، ارزیابی و ایجاد بهبود در سیستم مدیریت HSE در صنایع، سازمان ها و شرکت های با خدمات و حوزه های فعالیتی متنوع است
 • استقرار سیستم مدیریت HSE بطور کل در برگیرنده ارزیابی و آنالیز اولیه وضعیت سازمان، نیازسنجی آموزشی و تأمین منابع، طراحی، استقرار، اجرا، نگهداری، ارزیابی، ممیزی، بازنگری و ارتقاء سطح فرهنگ HSE خواهد بود
 • آموزش های لازم و خدمات تکمیلی جهت ارتقاء سطح عملکرد سیستم مطابق با الزامات و چارچوب مورد نظر سازمان و یا سازمان های مادر داخلی و خارجی انجام خواهد شد
 • ارتقاء کیفیت خدمات سازمان و در نتیجه افزایش تعداد مشتریان وفادار
 • تضمین کاهش نرخ حوادث و هزینه های مربوطه
 • تأمین نیروی انسانی کارا برای نگهداری سیستم
 • انجام پروژه های پیمانی HSE در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان
 • تأمین تجهیزات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی و تمامی منابعی که به استقرار، اجرا و ارتقای سطح سیستم کمک نماید

مزاياي استقرار سيستم مديريت HSE

 • شناخت کافي از عوامل بالقوه آسيب رسان در محيط کار
 • ايجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالي سازمان
 • ايجاد ساختار مشخص براي مديريت HSE و تعيين مسئوليت ها
 • هدفمند نمودن و يکپارچه کردن سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست.
 • ايجاد بستر مناسب براي بهبود مستمر HSE در سازمان
 • شناخت قوانين و مقررات
 • ارزيابي موثر ريسک ها و کاهش آنها بمنظور کنترل حوادث
 • کاهش زيان هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث
 • ايجاد انگيزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مديريت بواسطه تلاش براي ايجاد محيط کاري ايمن
 • ايجاد زمينه مناسب براي استفاده توان فکري بالقوه کارکنان براي تقويت مديريت HSE
 • فراهم شدن زمينه هاي رقابت سالم و موثر
 • امکان خود ارزيابي سازمان براي تطبيق با يک سيستم مديريت HSE
 • کاهش زيان هاي ناشي از حوادث شامل کاهش:

– خسارات ناشي از توقف کار

–  هزينه هاي مربوط به درمان

– اتلاف وقت در اثر کارنکردن فرد يا افراد حادثه ديده
– اتلاف وقت بواسطه نگراني هاي حاصل از تبعان و امدادرساني
– ميزان پرداخت غرامت هاي ناشي از کارافتادگي دائم، موقت و يا مرگ کارکنان
– ميزان خرابي دستگاه يا اتلاف مواد و در نتيجه ضايعات کمتر در توليد
– هزينه آموزش کارکنان جديد که جايگزين کارکنان حادثه ديده مي شوند.

 

استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 •  استقرار سیستم مدیریت یکپارچه که از تلفیق الزامات استانداردهای ISO9001، ISO14001، OHSAS18001، ISO/TS، ISO22000 و سایر الزامات استانداردی بسته به تمرکز و حیطه خدماتی سازمان ها و صنایع مرتبط تشکیل می یابد
 • استقرار استانداردهای ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی به همراه الزامات استانداردهای کیفیتی که باعث ارتقاء کیفیت عملکرد سیستم مدیریتی می گردد
 • تمرکز بر پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم و اخذ گواهینامه های داخلی و بین المللی مورد نظر سازمان
 • هماهنگی جهت ممیزی داخلی و خارجی سیستم توسط CB معتبر
 • ارائه آموزش های لازم، خدمات فرهنگی و سایر خدمات تکمیلی جهت دستیابی سازمان به بهبود مستمر در اجرا و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه

مزایای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
 • کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
 • ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
 • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
 • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
 • کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

استقرار و نگهداری سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی (OH&S, OHSAS18001)

 • استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی بر اساس استاندارد OHSAS18001 با اخذ گواهینامه توسط CB بین المللی برای شرکت ها و سازمان ها
 • نگهداری سیستم و تمرکز بر اجرا و پیاده سازی صحیح آن با بهره گیری از تخصص ها و تجربیات کارشناسان ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • همکاری با شرکت ها و اهتمام بر کاهش ریسک های ایمنی و بهداشتی سازمان ها و کاهش هزین های مربوطه با بهره گیری از الزامات استاندارد OHSAS18001
 • فرآهم آوری خدمات ممیزی داخلی و خارجی و هرگونه خدمات جانبی جهت اجرای صحیح سیستم و دستیابی به بهبود مستمر طبق چارچوب پبشنهادی استاندارد OHSAS18001

 

استقرار و نگهداری سیستم های مدیریت محیط زیست (ISO14001-2004, ISO14002, ISO14004)

كليه سازمانها و موسسات اعم از صنعتي، غير صنعتي، توليدي، پيمانكاري، ساخت و ساز، نصب و خدماتي كه مي خواهند تاثيرات سوء فرآيندهايشان را بر محيط زيست كنترل نمايند. گروه مهندسین مشاور SDM در زمینه مدیریت محیط زیست و انرژی با بهره گیری از توانمندی و تجربیات متخصصان و کارشناسان خود خدمات ارزشمندی را بشرح زیر ارائه می نماید:

مزایای سیستم های مدیریت محیط زیست:

 • کاهش هزینه ها از طریق کاهش مواد زائد، و استفاده مؤثرتر از منابع طبیعی (برق، آب، گاز و منابع سوختی)
 • اجتناب از جریمه های زیست محیطی که اغلب بعلت عدم برآورده نمودن الزامات محیط زیستی و یا ایجاد ریسک ها و اثرات ناشی از فعالیت های سازمانی به محیط زیست، ایجاد می¬گردد.
 • قابلیت مشارکت در پروژه های پیمانی که نیازمند به تأییدیه های محیط زیستی است.
 • کاهش میزان کلی هزینه های بیمه ای که در اثر کاهش و مدیریت یکی از مهمترین ریسک های HSE یعنی ریسک ایجاد صدمه و اثرات محیط زیستی ایجاد می گردد.

استقرار و نگهداری سیستم مدیریت انرژی (ISO50001)

سیستم مدیریت انرژی ISO50001 یک چارچوب نظام مند را برای سازمان ها جهت افزایش بهره مندی اثربخش از انرژی ها، کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد انرژی در سازمان ها فرآهم می آورد. این استاندارد در راستای انطباق با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 ایجاد شده است.

مزایای سیستم مدیریت انرژی:

 • کمک به سازمان ها برای استفاده بهتر آنها از انرژی هایی که در قالب دارایی های سازمان محسوب می گردند (نظیر تمامی موارد کاغذی مصرفی، انرژی الکتریسیته، انرژی های گرمایی و غیره)
 • ایجاد انطابق میان نحوه مدیریت و مصرف انرژی و افزایش کارایی حاصل از انرژی مصرفی در قالب زنجیره تأمین
 • کاهش هزینه های انرژی مصرفی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سایر اثرات محیط زیستی.
 • ارتقاء و بهبود رفتارهای مرتبط با مدیریت مناسب انرژی
 • کمک به صنایع و سازمان ها در جهت ارزیابی، اولویت بندی و استقرار تکنولوژی های جدید از دیدگاه مدیریت و اثربخشی انرژی.
 • سیستم مدیریت انرژی قابلیت انطباق کامل را با سایر سیستم های مدیریت نظیر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت، سیستم مدیریت محیط زیست و سایر سیستم های ارتقاء کیفیت را داراست.