چهاردهمین شماره نشریه الکترونیکی سکو منتشر شد

در این شماره می خوانیم:

Capturنe

  • سیستم های مدیریتی ، آری یا خیر
  • مدیریت ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک
  • تفاوت های اساسی میان استاندارد ISO 45001 و OHSAS 18001
  • مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000
  • جنگل های بارور زیر آب
  • همایش ها و سمینارهای مرتبط با HSE

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

Saku14

شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE