دستورالعمل حفاظت شنوایی- ویژه ی آتش نشانان

دانلود دستورالعمل حفاظت شنوایی ، ویژه ی آتش نشانان

حفاظت شنوایی

 

 

 

 

این برنامه شامل عناصر زیر می­باشد:

 1. بررسی کلیه محیط­های کاری به منظور شناسایی ترازهای خطرناک صدا و پرسنل در معرض ریسک مواجهه
 2. اصلاح محیط­های کاری یا تجهیزات تولید کننده صدای با ترازهای خطرناک، پس از بررسی عملی بودن کنترل­ها از نظر تکنولوژیکی و اقتصادی به منظور کاهش تراز صدای خطرناک به حد قابل قبول.
 3. بکارگیری روش­های کنترل اداری یا استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در محیط­های کاری که استفاده از روش­های کنترل مهندسی امکانپذیر نمی­باشد.
 4. انجام تست­های دوره­ای شنوایی سنجی به منظور پایش میزان اثربخشی برنامه حفاظت شنوایی و کشف زود هنگام تغییرات موقتی حد آستانه شنوایی و صدور مجوز اقدامات اصلاحی بیشتر قبل از عارض شدن افت شنوایی دائمی.
 5. آموزش برای موفقیت کلی برنامه حفاظت شنوایی امری حیاتی است. درک ماهیت دائمی افت شنوایی ناشی از صدا، برنامه حفاظت شنوایی و مسئولیت­ها توسط کارکنان مشمول این برنامه برای اثربخشی برنامه بسیار اساسی است.

۵-۱-۱-        شناسایی محیط­های کاری دارای صدای خطرناک

محیط­های کاری که دارای تراز صدای dB 85 یا بیشتر می­باشند بایستی از طریق اندازه­گیری شناسایی و سوابق مربوط به اندازه­گیری­ها در واحد نگهداری شده و حداقل هر سال یکبار تکرار شوند. در محیط­های کاری با تراز صدای کمتر از dB 85 نیازی به پایش محیطی نیست. ولی پایش تراز صدا بایستی در محیط­های کاری با تراز صدای dB 85 یا بیشتر توسط اداره HSE انجام شود.

نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی بر روی درب­های ورودی محیط­های کاری یا محوطه­های دارای تراز صدای dB 85 یا بیشتر الزامی است. پرسنل شاغل در این محیط­های کاری باید مجهز به وسایل حفاظت شنوایی بوده و به منظور استفاده درست از آن­ها آموزش دیده و ملزم به استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در مکان­های مشخص شده باشند. سرپرستان بایستی اطمینان حاصل کنند که اقدامات کنترلی صدا برای کارکنان شاغل در محدوده سرپرستی آن­ها اجرا شده و برقرار باقی می­ماند.

 

به منظور کنترل موثر صدا، اندازه­گیری درست میزان صدا بر اساس روش­های استاندارد و ارزشیابی آن با معیارهای پذیرفته شده ضروری است. پایش کارکنان به منظور تعیین میزان مواجهه با صدا متشکل از دو بخش پایش محیط کار و پایش پرسنلی می­باشد. پایش محیط کار معمولاً در اولویت بوده و در صورتیکه تراز صدا dB 85 یا بیشتر باشد و فرد در محیط­های کاری با تراز صدای متفاوت کار کند، پایش پرسنل شاغل با استفاده از دوزیمتر الزامی است.

هدف از اندازه­گیری صدا شامل موارد زیر می­باشد:

 • تعيين ميزان تماس و مقايسه نتايج با قوانين موجود
 • اندازه گيري جهت مقاصد تشخيصي و شناسايي منابع
 • تعيين نياز به اعمال کنترل هاي مهندسي

تعيين اثر بخشي راهکارهاي کنترلي

 

روش اولیه برای حذف یا کاهش مواجهه پرسنل با صدای با تراز dB 85 یا بیشتر، بکارگیری روش­های کنترل مهندسی است. کنترل­های مهندسی یعنی انجام تغییرات و جابجایی تجهیزات یا اعمال تغییراتی در منبع تولید صدا یا مسیر انتقال آن می­باشد به طوریکه تراز صدا در منطقه شنوایی کارکنان به زیر dB 85 کاهش یابد.

کنترل­های اداری بعنوان انجام تغییراتی در زمانبندی کار یا عملیاتی که میزان مواجهه با صدا را کاهش دهد تعریف می­شود. در صورتیکه روش­های کنترل مهندسی نتوانند تراز صدا را کاهش دهند، در صورت امکان بایستی روش­های کنترل اداری نظیر افزایش فاصله بین منبع صدا و پرسنل یا چرخشی کردن شغل بین کارکنان در موقعیت­های با تراز صدای dB 85 یا بیشتر بکار گرفته شوند.

کاربرد روش­های کنترل مهندسی و اداری بایستی میزان مواجهه با صدا را در موقعیت­های با خطرات شنوایی حذف کرده یا به مقدار زیادی مدیریت کنند.

 

دستورالعمل عملیاتی طب کار

بسیاری از کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای، در زمان انجام ممیزی ها، بدنبال سندی می باشند که کلیه ی موضوعات جزئی مربوط به طب کار را بصورت عملیاتی تشریح نماید. سند پیوست، خلاصه ای از دستورالعمل های طب کار مورد کاربرد در صنایع مختلف می باشد که می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

لینک دانلود:

طب کار دستورالعمل

منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می­شود.

عوامل زیان‌آور محیط کار در ۷ جدول به تنظیم شده است. این جدول همچنین دارای شامل:

 • عوامل شیمیایی زیان­آور محیط کار
 • عوامل فیزیکی زیان­آور محیط کار
 • عوامل بیولوژیکی محیط کار
 • عوامل ارگونومیکی
 • عوامل روانی
 • عوامل مکانیکی

۵-۱-۱-  عوامل شیمیایی زیان­آور محیط کار

 شامل تراکم­های بالای گازها و بخارات و آئروسل­ها (به شکل گرد و غبار، دود فلزی و مه) می­باشد که عمدتاً راه تماس آن‌ها به بدن تنفس می­باشد در برخی از موارد از راه پوست نیز تماس صورت می‌گردد.

اطلاعات مربوط به عوامل شیمیایی محیط کار باید در جدول عوامل شیمیایی زیان‌آور به شماره… ثبت گردد همچنین نحوه تکمیل جدول فوق در پیوست ۱ شرح داده شده است.

۵-۱-۲-  عوامل فیزیکی زیان­آور محیط کار

عواملی هستند که شاغلین ممکن است در معرض آن‌ها قرار گرفته و دچار آسیب یا بیماری شود این عوامل عبارت‌اند از گرما، سروصدا، ارتعاش، روشنایی، پرتوها و …

اطلاعات مربوط به عوامل فیزیکی محیط کار باید در جدول عوامل فیزیکی زیان‌آور به شماره… ثبت گردد همچنین نحوه تکمیل جدول فوق در پیوست ۲ شرح داده شده است.

۵-۱-۳-   عوامل بیولوژیکی محیط کار

عبارتنداز ویروس­ها، ریکتزیاها، باکتری­ها قارچ­ها، حشرات و انگل­ها که هنگام کار ممکن است در محیط کار وجود داشته باشد و یا در هنگام عملیات پرسنل در تماس با آن‌ها قرار گیرند.

اطلاعات مربوط به عوامل بیولوژیکی محیط کار باید در جدول عوامل بیولوژیکی زیان‌آور به شماره… ثبت گردد همچنین نحوه تکمیل جدول فوق در پیوست ۱ شرح داده شده است.

۵-۱-۴-عوامل ارگونومیکی

عواملی که شاغلین را مجبور می­کند در وضعیت بدنی غیر­عادی و ناراحت کننده فعالیت نماید مانند خم کردن تکراری اندام، نشستن به مدت طولانی، برداشتن یا حمل کردن بار سنگین، چمباتمه، کار در سطحی بالاتر از شانه، کار با کامپیوتر و …

نوع عامل زیان­آور ارگونومیکی در محل مربوطه نوشته شود.

اطلاعات مربوط به عوامل بیولوژیکی محیط کار باید در جدول عوامل ارگونومیکی به شماره… ثبت گردد. همچنین نحوه تکمیل جدول فوق در پیوست ۱ شرح داده شده است

۵-۱-۵-عوامل روانی

عواملی که شاغل را تحت فشارهای روانی قرار داده و ممکن است او را در انجام کار محوله دچار اشتباه نماید، مانند نوبت­کاری، کارهای پر­مسئولیت، کارهای انفرادی، کارهای حجیم و …

اطلاعات مربوط به عوامل بیولوژیکی محیط کار باید در جدول عوامل روانی محیط کار به شماره… ثبت گردد. همچنین نحوه تکمیل جدول فوق در پیوست ۱ شرح داده شده است.

۵-۱-۶-  عوامل مکانیکی

انواع و اقسام ماشین آلات مختلفی که کارکنان از آن­ها در فرآیند کاری استفاده نموده و چگونگی استفاده از آن می­تواند بر ایمنی و سلامت کارکنان تاثیرگذار باشد.

اطلاعات مربوط به عوامل مکانیکی محیط کار باید در جدول عوامل مکانیکی محیط کار به شماره… ثبت گردد. همچنین نحوه تکمیل جدول فوق در پیوست ۱ شرح داده شده است.

اسلاید آموزشی تحقیق و بررسی حادثه

تحقیق و بررسی رویدادها یکی از مهمترین وظایف کارشناسان حوزه ی ایمنی وبهداشت می باشد.

 

رضا عرب عامری

تحلیل حوادث در محیط کاری با اهداف زیادی همچون پیشگیری از حوادث مشابه انجام می شود. برخی از حوادث و برخی از شبه حوادث در محیط های کاری نیازمند تحقیق و بررسی هستند.

جزوه ی تحقیق و بررسی رویدادها ( رضا عرب عامری) با لینک دانلود :

Accident investigation

 • تشریح نیاز هایی که ما را به سمت تحقیق و بررسی هدایت می کند
 • تفسیر مزایای تحقیق و بررسی رویداد
 • آشنایی با روش های جمع آوری اطلاعات
 • معرفی ابزارهای تحقیق و بررسی رویدادها
 • الزامات قانونی و استانداردی در خصوص تحقیق و بررسی رویدادها

 

انواع حوادث:

 • حوادث جزئی
 • حوادثی که منجر به جراحت یا بیماری جزئی می شود و به درمان یا خسارت مالی ناچیز نیاز دارد.
 • حوادث جدی
 • حوادثی که باعث موارد از دست رفته در وقت ، مراجعه به اورژانس محلی ، حوادثی که در آن قربانیان در بیمارستان بستری می شوند ، تصادف منجر به فوت ، یا آسیب به تجهیزات و / یا اموال.

برخی از دلایل عمده:

 • پیشگیری از وقوع حوادث مشابه
 • یافتن علل وقوع و توالی وقایع ناگوار
 • اقدامات مربوط به بیمه
 • تعیین میزان و مسئولین قصور
 • کاهش مرگ و میر انسان ها
 • اهداف اجتماعی

 

گاهی تحقیق و بررسی برخی حوادث در کمتر از دو دقیقه می­تواند انجام شود. در خصوص برخی حوادث نیز سال­ها طول می­کشد تا انجام شود درحالی‌که بعضی دیگر از حوادث نیز علت حادثه به‌آسانی توسط افراد عادی نیز قابل‌تشخیص است. گاهی حوادثی نیز رخ می­دهد که صدها نفر متخصص نیز با علامت سؤال صحنه را ترک می­کنند.

 

فعالیت های قبل از حادثه:

 • تعیین شفاف و دقیق نقش ها و مسئولیت ها
 • آموزش افراد مسئول و مرتبط
 • تدوین روش اجرایی و دستورالعمل های مرتبط
 • تدارک دیدن تجهیزات و ابزارآلات ممکن
 • تامین ابزارهای ارتباطی مورد نظر
 • تعیین شاخص های مورد نیاز تحقیق و بررسی

 

شاخص های حوادث:

 • تعداد حوادث
 • شدت حوادث
 • محل وقوع حوادث
 • عضو آسیب دیده
 • تعداد نفرات آسیب دیده
 • حوادث منجر به فوت
 • حوادث ناتوان کننده
 • نرخ تکرار حوادث
 • ساعت و تاریخ حوادث
 • شیفت وقوع حوادث
 • سن افراد حادثه دیده
 • میزان تحصیلات افراد آسیب دیده
 • میزان سابقه کار افراد حادثه دیده
 • نوع و کاربری تجهیزات
 • سابقه ی تکرار حادثه

 

 

 

کتاب الکترونیکی ارزیابی خودمونی ریسک منتشر شد

نسخه ی اول کتاب ارزیابی خودمونی ریسک منتشر شد.

کتاب ارزیابی خودمونی ریسک ( نویسنده: رضا عرب عامری)، یک کتاب الکترونیکی به زبان ساده در خصوص نحوه ی طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک در کسب و کار شماست.

ارزیابی ریسک در حوزه های مختلف کاربردی بوده و از ارکان اصلی تاب آوری سازمانی می باشد.

در این کتاب، بصورت مختصر به توضیح آنچه باید در حوزه ریسک بدانیم پرداخته ایم.

مطالعه ی این کتاب الکترونیکی را به تمام دوستانی که در این حوزه فعالیت دارند پیشنهاد میکنیم.

 

رضا عرب عامری

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

RISK GUIDELINE-BLD-01

فصل چهارم سیف کست

در پی استقبال بی نظیر از سه فصل اول سیف کست، فصل چهارم سیف کست منتشر شد. در این فصل سعی شده به موضوعات تخصصی تری نسبت به سه فصل قبل پرداخته شود. شما دوستان و همکاران در حوزه ایمنی و مدیریتی می توانید از طریق اپ های پادگیر و سایت سیف کست به نشانی WWW.SAFECAST.IR به فصل چهارم گوش بدید.