با توجه به روند اجرایی سازی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران در تمامی سازمان­های دولتی و غیر دولتی کشور، تدوین طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-Plan) یکی از الزامات اصلی جهت پیشبرد برنامه­های HSE می­باشد. در این راستا گروه مدیران تصمیم ساز ایمن با بهره گیری از تجارب خود در پیاده سازی سیستم مدیریت HSE پیمانکاران در پروژه های عمرانی و صنعتی و همچنین تدوین بیش از ۱۰۰ طرح HSE، آمادگی خود را جهت تدوین طرح HSE برای کلیه پیمانکاران و در تمامی پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی و همچنین عمرانی اعلام می­دارد.