فهرست دوره های آموزشی قابل اجرا

دوره های عمومی سیستم مدیریت HSE

M-1 مدیریت استراتژیک و استقرار اثربخش سیستم مدیریت HSE ۳ M-12 آنالیز درخت خطا (FTA) ۲
M-2 الزامات و ممیزی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) ۳ M-13 مدیریت ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس ISO 31000 ۳
M-3 اندازه گیری عملکرد و شاخص های کلیدی عملکرد HSE ۱ M-14 شناسایی خطرات به روش HAZID ۱
M-4 تحقیق و بررسی و گزارش دهی رویدادها Accident investigation ۳ M-15 مطالعه HAZOP ۳
M-5 مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری ۲ M-16 روانشناسی صنعتی و سازمانی با رویکرد کاهش استرس شغلی ۱
M-6 اصول تدوین طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE- Plan) ۱ M-17 HSE در محیط اداری (HSE- Office) ۱
M-7 مدیریت HSE پیمانکاران ۳ M-18 قوانین و مقررات ملی و بین المللی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ۲
M-8 قابلیت اطمینان Reliability ۳ M-19 ارزیابی و ارتقا فرهنگ HSE در سازمان ۱
M-9 سیستم مجوز کار (PTW) ۱ M-20 ارزیابی جنبه های زیست محیطی (EIA) ۳
M-10 الزامات سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001) ۳ M-21 آنالیز خطرات شغلی (JHA) ۱
M-11 مدیریت خطرات بر اساس متدولوژی Bow-Tie ۳ M-22 بازرسی مبتنی بر ریسک ۲
دوره های عملیاتی عمومی HSE
A-1 ایمنی کار در ارتفاع ۲ A-7 ایمنی عمومی در محیط کار ۱
A-2 ایمنی کار در فضاهای بسته ۲ A-8 کمک های اولیه و نجات ۲
A-3 ایمنی در داربست بندی ۲ A-9 آتش نشانی و اطفاء حریق ( عمومی ) ۱
A-4 ایمنی در برق ۲ A-10 تجهیزات حفاظت فردی ۱
A-5 ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ۱ A-11 ایمنی پرتوها ۱
A-6 ایمنی در جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی ۱ A-12 ایمنی و آتش و نشانی ( تخصصی) ۲
                                                                         دوره های تخصصی HSE در صنعت گاز
G-1 ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار ۲ G-8 استانداردها و نحوه طراحي ادوات الكتريكی و ابزار دقيق در مناطق EX ۲
G-2 ایمنی و مدیریت گازهای خطرناک ۲ G-9 مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) ۳
G-3 ایمنی تعمیرات در صنعت گاز ۳ G-10 مدلسازی پیامد با نرم افزار PHAST ۳
G-4 ایمنی گاز طبیعی در پالایشگاه های گاز ۲ G-11 ارگونومی در صنایع گاز ۱
G-5 ایمنی گاز طبیعی در شبکه های گازرسانی و ایستگاه های تقلیل فشار ۲ G-12 برنامه شرایط اضطراری و محاظت از حریق گاز مایع ۲
G-6 طبقه بندی مناطق خطر (HAC) ۲ G-13 راه اندازی و ازسرویس خارج کردن ایمن واحد ۲
G-7 شناسایی ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز بر اساس استاندارد ISO 17776:2002 ۳ G-14 تخلیه و بارگیری ایمن مخازن و تانکر ها ۱

 

 

کد دوره عنوان دوره تعداد روز دوره کد دوره عنوان دوره تعداد روز دوره
                                                                                 دوره های HSE عمرانی
C-1 بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها در پروژه های عمرانی ۲ C-13 اصول رفع معارضین و حفاظت از عموم ۱
C-2 اصول HSE در تجهیز و برچیدن کارگاه ۳ C-14 ایمنی برق، تجهیزات و ابزار آلات کارگاهی ۱
C-3 انتخاب، بازرسی، تست و بررسی موارد HSE در ماشین آلات، جرثقیل­ها و بالابرها ۲ C-15 اصول HSE در سیستم های تهویه ، دمنده و تخلیه ۲
C-4 نیازسنجی، خرید، آموزش و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ۱ C-16 ایمنی در جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی ۱
C-5 ایمنی کار در ارتفاع ( داربست، سکو، سبدهای حمل نفرات، ارتفاعات شیبدار) ۲ C-17 استقرار سیستم­های مدیریت HSE در کارگاه­های عمرانی ۳
C-6 اصول ایمنی در تخریب و عملیات خاکی، روش­های تحکیم و شمع کوبی ۲ C-18 تربیت افسر HSE در پروژه­های عمرانی ۴
C-7 امداد و نجات و کمک های اولیه ۱ C-19 ایمنی در حفاری و تونل ۳
C-8 ایمنی و انحراف ترافیک ۱ C-20 ایمنی کار در فضاهای بسته ۱
C-9 ایمنی آرماتور بندی، قالب بندی، بچینگ و بتن ریزی ۱ C-21 اصول ایمنی کار در تاسیسات و فضاهای زیر زمینی ۲
C-10 ایمنی حریق کارگاهی ۲ C-22 ایمنی و بهداشت در سد سازی ۳
C-11 HSE در ساخت پروژه­های نیروگاهی ۳ C-23 تشریح متدها و روش­های تحکیم موقت و دائم در پروژه­های عمرانی ۲
C-12 مدیریت HSE پیمانکاران و قوانین و مقررات HSE ۳ C-24 HSE در تسهیلات اداری، رفاهی و انبار ۱
                                                                    دوره های تخصصی در صنعت نفت و پتروشیمی
O-1 آشنايی با استانداردها و نحوه طراحي ادوات الكتريكی و ابزار دقيق در مناطق EX ۳ O-14 ایمنی عمومی مخازن و ظروف تحت فشار ۲  
O-2 مدل سازی پیامد با نرم افزار PHAST ۳ O-15 ایمنی و مدیریت گازهای خطرناک ۲  
O-3 کاربرد ارگونومی برای پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارکنان اتاق کنترل ۱ O-16 ایمنی تعمیرات در صنعت نفت ۳  
O-4 راه اندازی و ازسرویس خارج کردن ایمن واحد ۲ O-17 مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) ۳  
O-5 تخلیه و بارگیری ایمن مخازن و تانکر ها ۱ O-18 طبقه بندی مناطق خطر (HAC) ۲  
O-6 ایمنی کوره ها و بویلر ها ۳ O-19 ارزیابی خطرات در صنایع نفت و گاز بر اساس استاندارد ISO 17776:2002 ۳  
O-7 خطرات نیتروژن و حمل و نقل کاتالیست ۲ O-20 ارزیابی پیامد حوادث فرایندی با استفاده از نرم افزار ALOHA ۲  
O-8 خطرات واحد های تقطیر ۲ O-21 تجزیه و تحلیل و ریشه یابی حوادث با متدهای جدید ۲  
O-9 سيستم هاي F&G ( FIRE AND GAS DETECTION) ۴ O-22 سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) ۳  
O-10 ریسک های H2S و هیدروکربن ها ۲ O-23 Vessel Entry safety ۲  
O-11 سیستم های Co2 ۲ O-24 AGT ( Authorized Gas Testing) ۲  
O-12 ایمنی تخصصی سیستم های تحت فشار ۲ O-25 MSDS (Advanced) ۱  
O-13 SIMOPS (Simultaneously operations) ۲ O-26 Laboratory Safety ۲