دستورالعمل بازرسی HSE

بازرسی از اماکن و تاسیسات–  دانلود

 

بازرسی‌های ایمنی، بهداشتی و محیط‌زیستی ابزارهای ابتدایی برای ایجاد و نگهداری شرایط ایمن و تشخیص اعمال ناایمن در محل کار هستند. بازرسی‌های سامانمند ((Systematic روشی عملی برای شناسایی و اصلاح تجهیزات، شرایط و فعالیت‌های کاری ناایمن می‌باشند.. بازرسی‌ها روشی مناسب برای پیشگیری از حوادث و حفاظت از کارکنان می‌باشند. از مزایای دیگر بازرسی‌ها این است که به کارکنان این اجازه را می‌دهد که بتوانند، کاستی و کمبودهای محیط کارشان را که به آن‌ها توجه نشده و لاینحل باقی مانده‌اند را به بازرسان نشان دهند.

بازرسی‌ها در درجه اول به این خاطر انجام می‌شوند که نشان دهند وضعیت تا چه میزان رضایت‌بخش است و نه اینکه چه تعداد موارد نامنطبق وجود دارد. هدف بعدی بازرسی ایمنی شناسایی شرایطی است که در صورت اصلاح آن‌ها، اماکن و تأسیسات مورد تأیید استاندارد و یا قوانین مربوطه می‌شود. در نتیجه اماکن و تأسیسات بازرسی شده محل ایمن‌تر و سالم‌تری برای کار هستند. پس از انجام بازرسی در صورت شناسایی اعمال و شرایط ناایمن مطابق با روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه به شماره HSE-PR-14 برای آن‌ها اقدام اصلاحی مناسب تعریف می‌شود.

بازرسی‌ها بخش مهمی از یک سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست می‌باشند. بازرسی‌‌ها دارای کارکردهای مهمی هستند:

  • آن‌ها به شناسایی مشکلات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست کمک می‌کنند و به سازمان این فرصت را می‌دهند تا از وضعیت‌های خطرناک با اطلاع شوند و پیش از آنکه تبدیل به حادثه شوند با تعریف اقدامات اصلاحی مناسب مرتفع گردند.
  • آن‌ها نمایانگر تعهد سازمان به اجرای استانداردها و قوانین ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست می‌باشند.

آن‌ها این فرصت را ایجاد می‌کنند تا به نحو سازنده‌ای تعداد زیادی از پرسنل درگیر مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست سازمان شوند و باعث بهبود فرهنگ ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست سازمان می‌شود