• تکمیل رزومه ویژه کارآموزان و کارجویان

  محتوای لیست اینجا میرود

  فرم ثبت رزومه شغلی
  مشخصات فردی

  نام خود را با حروف فارسی وارد کنید

  نام خانوادگی خود را با حروف فارسی وارد کنید

  وضعیت نظام وظیفه خود را انتخاب کنید

  محل سکونت
  راه های ارتباطی
  سوابق تحصیلی
  مقطع لیسانس

  رشته تحصیلی مقطع لیسانس

  مقطع ارشد

  رشته تحصیلی مقطع ارشد

  مقطع دکتری

  رشته تحصیلی مقطع دکتری

  سوابق کاری
  سابقه بیمه

  مدت سابقه رسمی بیمه خود در کل را بر حسب ماه و به عدد وارد کنید

  مدت سابقه رسمی بیمه خود در حوزه HSE را بر حسب ماه و به عدد وارد کنید

  حوزه های کاری را که علاقه مند به کار در آنها هستید با حروف فارسی وارد کنید و برای جدا کردن از اسلش ( / ) استفاده کنید

  اگر محدودیت خاصی دارید با حروف فارسی وارد کنید

  حقوق مدنظر خود را بر حسب میلیون تومان انتخاب کنید

  سوابق کاری مرتبط با HSE

  تعداد سوابق کاری را که علاقه متد به ثبت آن هستید از بین اعداد 1 تا 5 انتخاب کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  به ترتیب روبرو سابقه خود را با حروف فارسی وارد کنید: سمت / محل کار / مدت (بر حسب سال)

  سوابق کار غیر مرتبط با HSE

  تعداد سوابق کاری را که علاقه متد به ثبت آن هستید از بین اعداد 1 تا 5 انتخاب کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  نام سازمان، اداره یا کارخانه محل کار خود را با حروف فارسی وارد کنید

  مدت زمانی که در این سمت مشعول به کار بوده اید را بر حسب سال و به عدد وارد کنید

  به ترتیب روبرو سابقه خود را با حروف فارسی وارد کنید: سمت / محل کار / مدت (بر حسب سال)

  مهارت

  نرم افزار آفیس و میزان تسلط خود بر آن را مشخص کنید

  زبان انگلیسی

  میزان تسلط خود را از مهارت های زبان انگلیسی از 1 تا 10 انتخاب کنید

  reading

  writing

  speaking

  comprehension

  در زبان خارجه ای جز انگلیسی مهارت دارید؟

  نام زبان خارجه ای که در آن مهارت دارید را با حروف فارسی وارد کنید

  listening

  شرایط کاری

  درصورت تمایل شرایط مدنظر را با حروف فارسی وارد کنید

  درصورت تمایل شرایط مدنظر را مطرح کنید

  لطفا صبر کنید

 • ثبت اطلاعات کارفرمایان

  محتوای لیست اینجا میرود

  فرم ثبت اطلاعات کارفرمایان
  مشخصات سازمانی
  مشخصات شغلی

  مثال: کارشناس بهداشت حرفه ای

  درصورت تمایل شرایط مدنظر را مطرح کنید

  حقوق مدنظر خود را بر حسب میلیون تومان انتخاب کنید

  راه های ارتباطی

  آدرس ایمیل خود را با حروف انگلیسی وارد کنید

  صلاحیت های شاغل

  وضعیت نظام وظیفه خود را انتخاب کنید

  سوابق کاری

  برحسب سال

  مهارت ها

  نرم افزار آفیس و میزان تسلط خود بر آن را مشخص کنید

  زبان انگلیسی

  reading

  writing

  speaking

  listening

  لطفا صبر کنید