پانزدهمین شماره ی نشریه الکترونیکی سکو منتشر شد

15

در این شماره میخوانیم:

  • نقش تجهیزات در حوادث خط لوله
  • فناوری نانو و کاربرد آن در HSE
  • فناوری های ایمنی نوین در خودروهای سنگین
  • معرفی تکنولوژی های جدید در حوزه HSE
  • جنگل های بلوط چشم انتظار بهبود
  • همایش های مرتبط باHSE
  • برای دانلود کلیک کنید
  • Saku-15
  • شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE