برگزاری سمینار آموزشی مدیریت HSE پیمانکار در شهرداری منطقه ۵

 

12344343

 

سمینار آموزشی مدیریت HSE پیمانکاران در سالن اجتماعات شهرداری منطقه ۵ تهران برگزار کردید . در این جلسه که با حضور کلیه پیمانکاران این منطقه برگزار گردید، اطلاعات آموزشی و قانونی مرتبط با مدیریت HSE پیمانکاران توسط شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن (SDM) ارائه گردید.