برگزاری اولین مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در تاریخ ۲۹ آذرماه سال جاری

اولین مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در  روز دوشنبه مورخ  ۲۹ آذرماه سال جاری در سالن ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ تهران برگزار می گردد.لذا بدینوسیله از کلیه مشاوران مورد تایید مرکز در ادوار اول تا چهارم  دعوت می گردد تا در این مجمع حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است که امکان حضور متقاضیان شرکت کننده در پنجمین آزمون ملی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در این مجمع میسور نمی باشد.
آدرس:تهران، درب غربی پارک لاله، سالن ستاد مدیریت بحران منطقه ۶

 

شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE