سیزدهمین شماره نشریه الکترونیکی سکو منتشر شد

سیزدهمین شماره ی نشریه الکترونیکی سکو منتشر شد

saku

در این شماره می خوانیم:

  • تحلیل اثر آموزش بر کاهش عوارض ارگونومیک فعالیت های اداری
  • معرفی مجلات خارجی ارگونومی
  • عضویت ایران در کمیته استانداردهای بین المللی ارگونومی
  • استرس شغلی و دردهای ناشی از آن
  • اطلاعیه همایش ها و اخبار
  • برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

saku13