ویدئوی آموزشی و فایل مهم در خصوص بافت سازمان

تحلیل بافت سازمان یکی از گام های ابتدایی برای پیاده سازی استانداردهای مدیریتی مثل:

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

می باشد .

برای درک بهتر این موضوع، ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده کنید .

https://aparat.com/v/xDNUM

برای اطلاع بیشتر در خصوص این بند، می توانید به فایل زیر نیز مراجعه کنید.

 

APG-Context2015