به منظور ارزيابی ميزان رضايت کارفرمایان در خصوص کيفيت و نحوه خدمات ارائه شده و با هدف شناسايی و ريشه يابی علل اصلی کاستی ها در جهت بهبود مستمر، اقدام به تهيه پرسشنامه ذيل شده است. خواهشمند است با قبول زحمت و تکميل اين پرسشنامه، ما را در ارائه خدمات مطلوب­تر و دستيابی به حداکثر رضايت مشتريان که مهمترين هدف شرکت است، ياري فرمائيد .

لطفا این فرم را پس از تکمیل از طریق فکس به شماره تلفن ۶۶۵۰۵۷۳۵ و یا آدرس ایمیل info@sdm-co.ir ارسال فرمایید.