نوشته‌ها

تقویم آموزشی ۶ ماهه ی ۱۳۹۶

inside

 

* هزینه ی دوره های آموزشی یکروزه ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال

* هزینه ی دوره های آموزشی یکروزه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

* هزینه ی دوره های آموزشی یکروزه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

 

شرکت مدیران تصمیم ساز ایمن – ارائه دهنده خدمات تخصصی مشاوره HSE

 

  عنوان دوره رئوس مطالب تاریخ
۱ اصول ارزیابی و مدیریت ریسک منطبق بر استاندارد ISO 31000 جایگاه مدیریت ریسک در HSE، مفهوم خطر، مفهوم احتمال وقوع خطر، مفهوم شدت پیامدها، نحوه محاسبه ریاضی احتمال وقوع خطر، فرمولهای محاسبه ریسک، چارچوب کلی مدیریت ریسک، مفاهیم کلی در شناسایی خطرات ،چارچوب کلی آنالیز ریسک، تصمیم گیری در خصوص ریسک، سلسه مراتب ارائه اقدامات کنترلی، نحوه مدیریت تغییرات در خطرات سازمان، معرفی کلی متدهای آنالیز ایمنی، ابزارهای مفید در مدیریت ریسک‌های HSE ۱۰/۴/۱۳۹۶۱۱/۴/۱۳۹۶
۲ ایمنی برق تخصصی مبانی  و تعاریف برق، عوامل مؤثر در بروز برق گرفتگی، شناسایی خطرات برق ،  سیستم‌های اتصال به زمین (ارت)، روش‌های پیشگیری از بروز برق گرفتگی، عوارض و آسیب‌های ناشی از برق، تجهیزات ایمنی در کار با برق، لوازم حفاظت فردی کار با تجهیزات برقی، امداد و نجات و کمک‌های اولیه در برق گرفتگی ۲۰/۴/۱۳۹۶۲۱/۴/۱۳۹۶
۳ مدیریت مؤثر  HSE در پروژه‌های عمرانی مبانی)  HSEبهداشت، ایمنی، محیط زیست و مفاهیم مرتبط )    آیین نامه‌ها و الزامات مدیریت HSE در عملیات عمرانی، خطرات ناشی از عملیات اجرایی در پروژه‌های عمرانی، راههای کنترل و کاهش ریسک در عملیات ، علل بروز حوادث و بیماری‌های شغلی ناشی از کار، بررسی نمونه‌هایی از حوادث پروژه‌های عمرانی، آلودگی‌های زیست محیطی (علل و اثرات)، اهمیت و ضرورت HSE  در پروژه‌های عمرانی و محیط‌های پیمانکاری، ایمنی در تعمیرات و نگهداری و اصول صحیح آن، تجهیزات حفاظت فردی و اصول استفاده و به کارگیری صحیح آنها متناسب با فعالیت، اصول امداد کمک‌های اولیه ۳/۵/۱۳۹۶۴/۵/۱۳۹۶
۴ ممیزی داخلی سیستم مدیریت HSE منطبق بر استاندارد ISO 19011 اصول و الزامات ممیزی سیستم مدیریت HSE، استاندارد ISO 19011  و مدیریت فرآیند ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریتی، چرخه PDCA و رویکرد آن در ممیزی، برنامه و چک لیست‌های ممیزی، نقش و وظایق تیم ممیزی و ممیزی شونده و صلاحیت و آموزش آنها، اجرای فرآیند ممیزی و فعالیت‌های قبل، در حین و بعد از ممیزی ،آشنایی با موارد عدم انطباق، علل ریشه‌ای و پیگیری اقدامات اصلاحی عدم انطباق‌ها، اصول ثبت یافته‌ها و ارائه گزارش ممیزی، ارزیابی اثر بخشی و میزان دستیابی به اهداف سازمان و الزامات حفظ و بهبود  مستمر ۲۵/۵/۱۳۹۶۲۶/۵/۱۳۹۶
۵ تشریح الزامات  سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست( HSE-MS ) عناصر اصلی سیستم مدیریت HSE، اهداف استراتژیک، اهداف خرد و کلان، تدوین مستندات سیستم مدیریت HSE ( روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و …)، تکنیک‌های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، جنبه‌ها و پیامدهای زیست محیطی، طرحریزی و برنامه ریزی فرآیندها و فعالیت‌ها ی کاری، مدیریت تغییرات ، واکنش در شرایط اضطراری ، اجرا و پایش فعالیت‌ها واعمال اقدامات اصلاحی، ارزیابی دوره‌ای عملکرد HSE، اثربخشی و تحلیل آن، ممیزی داخلی و کنترل فعالیت‌ها، بازنگری مدیریت و ورودی‌ها و خروجی‌های آن ۰۷/۶/۱۳۹۶۰۸/۶/۱۳۹۶
۶ تجزیه و تحلیل حوادث به همراه بررسی حوادث عمده سال ۱۳۹۵ مروری بر تئوری‌های تحلیل حوادث، روش‌های خطی در مقابل روش‌های غیر خطی، مشخصات راهبران تیم‌های آنالیز حوادث، روش‌های جمع آوری شواهد، روش‌های تحلیل اطلاعات، مروری بر حوادث عمدهٔ رویداده در سال ۱۳۹۵ بهمراه تحلیل دقیق و رسم نمودارهای درخت واقعه ۲۱/۶/۱۳۹۶۲۲/۶/۱۳۹۶
۷ مکانیزم مدیریت HSE پیمانکاران بر مبنای الگوی OGP اهمیت و جایگاه مدیریت HSE در حوزهٔ پیمانکاری، معرفی پروژه‌های عمدهٔ مدیریت HSE پیمانکاران در کشور و بررسی‌های موردی مرتبط، چارچوب نظام مدیریت HSE پیمانکاران، ابزارهای ارزیابی و پیش ارزیابی و نحوهٔ بومی سازی آنها در محیط پیمان، آشنایی با روش‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در طول پیمان، آشنایی با طرح HSE و نحوهٔ مدیریت آن در طول اجرای پروژه ۲۱/۷/۱۳۹۶۲۲/۷/۱۳۹۶
۸ تربیبت مدرسین حرفه‌ای با رویکرد HSE چارچوب تربیت مدرسین حرفه‌ای، آشنایی با قواعد آموزش بزرگسالان، Ice Breaker  ها و انواع آنها، بازی‌ها و قواعد مدیریت جلسات، نحوهٔ چیدمان و مدیریت کلاس، نحوهٔ مدیریت محتوا، طرح درس و نحوهٔ تدوین آن، ساختار کلاس‌های مدیریتی در حوزهٔ ایمنی، ساختارهای کلاس‌های کارشناسی و نحوهٔ تخصیص مطالب با توجه به حاضرین، اصول آموزش مبتنی بر صلاحیت HSE ۲۶/۷/۱۳۹۶۲۷/۷/۱۳۹۶
۹ تکنیک‌های پیاده سازی، راهبری و توسعه سیستم مدیریت HSE اهداف استراتژیک و دستیابی به اهداف خرد و کلان، وظایف و فعالیت‌ها در سطوح مدیریت ارشد و مدیران میانی و عملیاتی، سرپرست‌ها، ناظرین و مسولین HSE، پیاده سازی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های کاری و ایجاد سوابق ، شناسایی خطر و برنامه‌های عملیاتی کاهش ریسک، شبه حوادث، رویدادها، خسارات و آلودگی‌ها و اقدامات پیشگیرانه، شاخص‌های کلیدی عملکرد بر اساس رویه‌ها و پایش معیارها و تحلیل نتایج، فرهنگ سازی سیستم مدیریت و برنامه‌های تشویق و ایجاد انگیزه، مدیریت تغییرات و پیاده سازی آن، مدیریت دانش و پیاده سازی آن، عدم انطباق و اقدامات اصلاحی در سیستم HSE، اجرای ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت و بهبود مستمر ۰۸/۸/۱۳۹۶۰۹/۸/۱۳۹۶
۱۰ ایمنی عمومی مفاهیم و کلیات ایمنی، آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار، آشنایی با فرایند مدیریت خطرات، چارچوب کلی اقدامات کنترلی در سازمان‌ها، ۲۶/۸/۱۳۹۶
۱۱ تکنولوژی‌های نوین در ایمنی  آشنایی با ساختارهای مهندسی ایمنی پیشرفته در دنیا، تکنولوژی‌های نوین و کاربرد آنها در پروژه‌ها، تجهیزات نوین در ایمنی پروژه‌های ساختمانی، تجهیزات نوین مدیریت حریق در صنایع مختلف، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و مخابراتی نوین و کاربرد آنها در بخش ایمنی، روش‌های مانیتورینگ آنلاین ایمنی، نرم افزارهای مهندسی ایمنی ۲۳/۸/۱۳۹۶۲۴/۸/۱۳۹۶
۱۲ بازرسی ایمنی  مبتنی بر ریسک معرفی اصول بازرسی در ایمنی، نقاط بحرانی در بازرسی، اصول اخلاقی در مصاحبه، تکمیل شواهد و ابزارهای جمع آوری شواهد بازرسی، مصاحبه و تکنیک‌های مرتبط، نحوه گزارش نویسی در بازرسی،  ابزارهای مورد استفاده در بازرسی ۲۵/۸/۱۳۹۶
۱۳ مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری تعاریف شرایط عادی، غیر عادی، اضطراری و بحرانی، نحوه شناسایی شرایط اضطراری محتمل در سازمان، مبانی مدیریت شرایط اضطراری، چرخه شرایط اضطراری و بحران، نحوه سناریو نویسی برای شرایط اضطراری و بحرانی، تقسیم وظایف و تشکیل تیم‌های شرایط اضطراری، تجهیزات و ابزارهای ضروری بحران، مدیریت عملیات، مانورهای شرایط اضطراری، جایگاه برنامه ریزی و آموزش در مدیریت بحران، ارتباطات در بحران، کاهش اثرات فاجعه و مدیریت حوادث ۰۸/۰۹۱۳۹۶۰۹/۰۹/۱۳۹۶